Đăng nhập

Courses and Books

Đi sâu hơn vào chủ đề kinh doanh đồ uống.

KHOÁ HỌC

Giúp học viên bắt kịp các công thức đồ uống tạo trend mới nhất trong các khóa học thực hành trên lớp
và dễ dàng luyện tập, nâng cao kỹ năng pha chế tại nhà với các khoá học online.

OFFLINE COURSE

Khoá học pha chế
tổng hợp

Giảng viên: Nguyễn Bá Doanh

Thời lượng: 12 buổi

OFFLINE COURSE

Khoá học pha chế
tổng hợp

Giảng viên: Nguyễn Bá Doanh

Thời lượng: 12 buổi

OFFLINE COURSE

Khoá học pha chế
tổng hợp

Giảng viên: Nguyễn Bá Doanh

Thời lượng: 12 buổi

OFFLINE COURSE

Khoá học pha chế
tổng hợp

Giảng viên: Nguyễn Bá Doanh

Thời lượng: 12 buổi

SÁCH IN

Giới thiệu những công thức pha chế đặc biệt và tổng hợp các menu sáng tạo cho các quán cà phê.

BOOK

Very Merry Cocktails
50 công thức pha chế

Nguyễn Bá Doanh
330 Pages

BOOK

Very Merry Cocktails
50 công thức pha chế

Nguyễn Bá Doanh
330 Pages

BOOK

Very Merry Cocktails
50 công thức pha chế

Nguyễn Bá Doanh
330 Pages

BOOK

Very Merry Cocktails
50 công thức pha chế

Nguyễn Bá Doanh
330 Pages

Add New Playlist

Bạn quên mật khẩu?