BARDELI
EDUCATION

Mang tới các khoá học và công cụ học tập dành cho người kinh doanh và người làm nghề Dịch vụ Đồ uống.

Chương trình học 1 tuần
dành cho Chủ quán và Quản lý 

Chương trình học 3 giờ
dành cho Nhân viên pha chế

Add New Playlist

Bạn quên mật khẩu?